ജില്ല / ഉപജില്ല ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

ജില്ലാ ഓഫീസുകള്‍

ക്രമ നം. പേരും മേല്‍വിലാസവും തസ്തിക ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍
ഓഫീസ് മൊബൈല്‍ & ഇ മെയില്‍ 
1 ശ്രീമതി. അനില പി ഡി മാനേജര്‍ 
തിരുവനന്തപുരം
0471-2554522

9447710011

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 ശ്രീമതി. സിനി ജി കൃഷ്ണന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍
കൊല്ലം
0474-2766276

9447710022

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 ലേഖ എസ് പി മാനേജര്‍
പത്തനംതിട്ട
0468-2262111

9447710033

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 ശ്രീ. അലോഷ്യസ് വി പി അസിസ്റ്റന്റ്‌ ജനറല്‍ മാനേജര്‍
ആലപ്പുഴ
0477-2254121

9447710044

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 ശ്രീ. ഷാജി എ ആർ   അസിസ്റ്റന്റ്‌ ജനറല്‍ മാനേജര്‍
കോട്ടയം
0481-2303925

9447710055

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6 ശ്രീ. റിയാസ് എ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
ഇടുക്കി
0486-2235264

9447710066

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7 ശ്രീ. വേണുഗോപാല്‍ പി എന്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ജനറല്‍ മാനേജര്‍
എറണാകുളം
0484-2394005

9447710077

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8 ശ്രീ. ജതിന്‍ പി പി അസിസ്റ്റന്റ്‌ ജനറല്‍ മാനേജര്‍
തൃശൂര്‍
0487-2424212

9447730011

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9 ശ്രീമതി. ഷക്കീല ‌ബാനു അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍
പാലക്കാട്
0491-2545167

9447730022

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10 ശ്രീ. മുഹമ്മദ്‌ ഹനീഫ എം ടി അസിസ്റ്റന്റ്‌ ജനറല്‍ മാനേജര്
മലപ്പുറം
0483-2734114

9447730033

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11 ശ്രീമതി. ബിന്ദു സി ആർ  അസിസ്റ്റന്റ് ജനറല്‍ മാനേജര്‍
കോഴിക്കോട്
0495-2701800

9447730044

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 ശ്രീ. ക്‌ളീറ്റസ് ഡി സിൽവ   അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍
വയനാട്
04936-246309

9447730055

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13 ശ്രീമതി. നർമദ എൻ കെ മാനേജര്‍ (i/c)
കണ്ണൂര്‍
0497-2706196

9447730066

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14 ശ്രീ. മോഹനൻ എൻ എം  അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍ 
കാസര്‍ഗോഡ്‌
04994-227060

9447730077

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ഉപ ജില്ലാ ഓഫീസുകള്‍

ക്രമ നം. പേരും മേല്‍വിലാസവും തസ്തിക ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍
ഓഫീസ് മൊബൈല്‍ & ഇ മെയില്‍ 
1 ശ്രീമതി. ലതാ വി  അസിസ്റ്റന്റ്‌ ജനറല്‍ മാനേജര്‍ 
നെയ്യാറ്റിന്‍കര
0471-2224433

7306336867

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 ശ്രീമതി. ചിത്ര കെ. എസ് മാനേജര്‍
വര്‍ക്കല
0470 2605522

9447870120

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3 ശ്രീമതി. ഷേർളി ആന്റണി അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍
കരുനാഗപ്പള്ളി 
0476-2951037

6282013846

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 ശ്രീമതി. സിനിമോള്‍ ബി അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍
ഹരിപ്പാട്
0479-2412110

9496558758

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 ശ്രീമതി. സജിത പി വി   അസിസ്റ്റന്റ്‌ ‍ മാനേജര്‍
ചേര്‍ത്തല 
0478-2814121

6282013845

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6 ശ്രീ. മനോജ് കുമാർ കെ എൻ  അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്
നെടുംകണ്ടം 
04868-296364

6282013847

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7 ശ്രീമതി. ശശികല ജി   അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍ 
മൂവാറ്റുപുഴ
0485-2964005

7306501689

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8 ശ്രീ. വിനോദ് സി എസ്‌ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍
ചേലക്കര
04884-252523

9447658300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9 ശ്രീമതി. ശ്രീകല കെ എസ് മാനേജര്‍
പട്ടാമ്പി
04662-210244

9447734322

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10 ശ്രീമതി. മിനി വി റ്റി അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍
വടക്കഞ്ചേരി
04922-296200

7306336869

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11 ശ്രീ. ബാബു റ്റി അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍
തിരൂര്‍
04942-432275

9447578816

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12 ശ്രീമതി. ബേബി റീന അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍
വണ്ടൂര്‍
04931-248300

9446232611

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13 ശ്രീ. രവീന്ദ്രൻ കെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍
പേരാമ്പ്ര
04962-965800

7306336870

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14 ശ്രീമതി. ഗിരിജ ആർ  അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍
നാദാപുരം
04962-969499

7012998951

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15 ശ്രീമതി. പ്രെറ്റി മോൾ ടോം അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍
കാഞ്ഞങ്ങാട്
0467-2950555

7012998953

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16 ശ്രീമതി. ലത കെ ജെ മാനേജര്‍
പത്തനാപുരം
0475-2963255

7012998952

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17 ശ്രീമതി. അനില കുമാരി ആർ‍ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍
അടൂര്‍
04734-293677

6282019240

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18 ശ്രീ. രാജേഷ് എം ജി  അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
04828 - 293900

6282019241

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19 ശ്രീ. ക്ളീറ്റസ് ഡിസിൽവ മാനേജര്‍ (i/c)
മാനന്തവാടി
04935-293055

6282019242

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 ശ്രീമതി. അനിറ്റ്‌ ജോസ്  അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍
തലശ്ശേരി
0490-2960600

6282019243

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Contact Us

കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റെഡ്
രെജിസ്റ്റേര്‍ഡ് ഓഫീസ്
മൂന്നാം നില, റ്റി.സി. നമ്പര്‍ : 27/588 (7) ആന്‍ഡ്‌ (8)
പാറ്റൂര്‍ , വഞ്ചിയൂര്‍ പി.ഓ.
തിരുവനന്തപുരം - 695 035
ഫോണ്‍ : 0471 2577539